Vakavien rikosten jälkikäsittely ja vankilasovittelu

Vakavien rikosten jälkikäsittelytoiminta

Vakavien rikosten jälkikäsittelytoiminta antaa vakavan rikoksen uhrille tai omaiselle mahdollisuuden käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia. Tarvittaessa uhri tai omainen voivat tietyin edellytyksin tavata rikoksen tekijän turvallisessa ympäristössä kahden ammattilaisen läsnä ollessa. Kohtaamisen tavoitteena on vähentää rikoksesta osapuolille aiheutuneita haittoja ja inhimillistä kärsimystä.  Aloitteen prosessiin osallistumiseksi voivat tehdä: rikoksen uhri tai henkirikoksen uhrin omainen, rikoksen tekijä, rikoksen uhrin läheinen, rikoksen tekijän läheinen tai asianosaisen edustaja tämän nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Vankilasovittelusta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Toimintaa toteuttavat  THL:n alaisuudessa Pohjois-Suomen sovittelutoimisto ja Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Kohtaamisen mahdollisia hyötyjä

Tutkimusten mukaan rikoksentekijän kohtaaminen voi parhaimmillaan tuottaa uhrille tai henkirikoksen uhrin omaiselle:

 • kuulluksi tulemisen kokemuksen
 • syyllisyyden tunteen vähenemistä
 • pelon ja vihan tunteiden vähenemistä
 • kokemuksen itsemääräämisoikeudesta
 • luottamuksen palautumisen ihmissuhteisiin
 • tekijän näyttäytymisen ihmisenä ”hirviön” sijaan
 • itsetuhoisuuden vähenemisen
 • suruprosessin edistymisen

Tekijälle se mahdollistaa:

 • vastuun kantamisen rikoksesta suoraan vahinkoa kärsineelle
 • katumuksen osoittamisen
 • rikoksen seurauksena rikkoutuneen ihmissuhteen korjaamisen
 • rikokseen liittyvän ahdistuksen, pahan olon tunteen ja koston pelon vähentämisen

Jälkikäsittelytoimintaa, siinä kaytettyä restoratiivisen dialogin menetelmää sekä kohtaamisen hyötyjä valaisee palkitun John Websterin ohjaama dokumenttielokuva, jonka trailerin linkki tässä:  https://silmastasilmaan.fi/

Lisää tietoa jälkikäsittelytoiminnasta saa Vuolle Setlementin sivuilta https://vuolleoulu.fi

Yhteystiedot:

Arja Konttila, Rikosseuraamuslaitos, 050-4408699, arja.konttila@om.fi

Riikka Hiitelä, Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto, 050-5701104, riikka.hiitela@kalliola.fi  

Sirpa Flinkman, Pohjois-Suomen sovittelutoimisto, 040-0234435,  sirpa.flinkman@vuolleoulu.fi