Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovitteluprosessi on pitkään kehitetty, yleisiin sovittelun malleihin perustuva menetelmä. Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen.

Työyhteisösovittelun erityisosaajia (30 op) on Suomessa koulutettu yliopistotasolla vuodesta 2013 ja lyhyempiä koulutuksia tarjoavat monet koulutusorganisaatiot ja yrittäjät. Työyhteisösovittelu on liiketoimintaa, jota tarjoavat monet yritykset tai elinkeinonharjoittajat.

Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä. Dokumentoidut tiedot ja rationaalinen käsittely eivät aina anna valmiuksia näihin tilanteisiin – vuorovaikutukselliset keinot, kuten työyhteisösovittelu, ottaa muutkin inhimillisen toiminnan ulottuvuudet huomioon.

Katso THL:n esittelyvideo työyhteisösovittelusta.

FTTimo Pehrmanin väitöskirja on ensimmäinen ja uraauurtava teos Euroopassa työyhteisösovittelun saralla. Paremmin puhumalla. ­Restoratiivinen työyhteisösovittelu -väitöskirja.

Elokuussa 2018 julkaistu Työturvallisuusoikeus-teos (Edita) sisältää muun ohessatyöoikeuden professori Seppo Koskisen ja FT Timo Pehrmanin artikkelin työyhteisösovittelun juridisesta puolesta.