Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos-ja riita-asioiden sovittelu on valtakunnallinen, lakisääteinen palvelu, josta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sitä sääntelee laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta sekä eräät muut oikeuslähteet.

Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille. Siinä ulkopuoliset sovittelijat auttavat osapuolia asian käsittelemisessä ja esimerkiksi vahingonkorvauksista sopimisessa.

Sovitteluun voi hakeutua kuka tahansa rikoksen tai riidan osapuoli. Riitojen sovittelussa vähintään yhden osapuolen on kuitenkin oltava luonnollinen henkilö. Palvelua saa sovittelutoimistoista, joita on ympäri Suomen.