Perhesovittelu

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämiseen kunnat ovat velvoitettuja. Avioliittolain (1987) mukaan palvelu on käytettävissä perheiden ristiriitatilanteissa. Perheasioiden sovittelua on viimeisen vuosikymmenen ajan kehitetty erityisesti lapsen asioiden järjestämiseen vanhempien erotilanteessa. Sovittelu on hyödyllinen menettely, mikäli lapsen arjen järjestelyt ja lapsen asioista sopiminen tuottaa vaikeuksia ja erimielisyyksiä. Sovittelijat avustavat vanhempia löytämään perheelle soveltuvia ratkaisuja uudessa elämäntilanteessa. Heidän tehtävänään on edistää vanhempien keskinäistä vuoropuhelua silloin, kun vanhempien omat keskusteluyritykset ovat johtaneet umpikujaan tai keskusteluyhteys on katkennut.

Perheasioiden sovittelussa on kyse lyhytkestoisesta, strukturoidusta prosessista, joka alkaa yleensä vanhempien erillisillä tapaamisilla. Sen jälkeen vanhemmat ja sovittelijat tapaavat yhdessä 1-3 kertaa. Sovittelun kuluessa syntynyt ratkaisu lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisesta on mahdollista vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi kunnan lastenvalvojan luona. Sovittelussa voidaan vanhempien kesken sopia myös muista lapsen arkeen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Sovittelu on luottamuksellista eikä sovittelusta tehdä kirjauksia sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin. Perheasioiden sovittelussa ei käytetä lakimiesavustajia. Sovittelu on maksutonta ja sitä voi kysyä oman asuinkunnan perhe- ja sosiaalipalveluista.

Suomen sovittelufoorumi ry:n Fasper-hankkeessa kehitettiin vuosina 2009-2014 uusia toimintakäytäntöjä perheasioiden sovitteluun. Sovittelumenettelyä varten luotiin prosessimalli ja työkalupakki sovittelijoiden käyttöön. Hankkeessa kokeiltiin myös uudenlaista organisointimallia, jolla perheasioiden sovittelupalvelu voidaan toteuttaa seutukunnallisena ja monitoimijaisena yhteistyönä. Perheasioiden sovittelijoille on tarjolla koulutus ”Perheasioiden sovittelijan perusopinnot”. Opintokokonaisuus pohjaa hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin ja sitä toteutetaan eri puolilla maata yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa. Koulutukseen valittavien on täytettävä avioliittolain sovittelijoille asettamat vaatimukset. Tarkempia tietoja koulutuksen sisällöstä ja ajankohdista löytyy kesäyliopistojen nettisivuilta.

Tutustu Fasper-hankkeen pohjalta tehtyyn raporttiin Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Katso THL:n esittelyvideo perheasioiden sovittelusta