Naapuruussovittelu

Naapuruussovittelussa sovitellaan asumiseen ja naapuruuteen liittyviä konflikteja. Sovittelu häiriönkäsittelymenetelmällä ennaltaehkäisee vastakkainasettelun kärjistymistä konflikteiksi.

Toimintaa toteutetaan ja kehitetään Naapuruussovittelun keskuksessa.

Keskus tarjoaa yksityisille ihmisille ja kaikille asumisen toimijoille:

Naapuruussovittelua, jolla puututaan häiriöihin ja hankalaksi koettuihin tilanteisiin naapurustoissa ja asuinyhteisöissä, joita ovat esimerkiksi häiritsevä käyttäytyminen ja yhteisten tilojen käyttö, asukastoimikuntien yhteistyön ongelmat, erilaiset yhteisöasumiseen liittyvät konfliktit, kiinteistöyhtiön ja asukkaiden välinen epäluottamus, etnisyyteen ja kulttuureihin liitetyt konfliktit.

Naapurustotyötä, jolla edistetään vuoropuhelua, hyviä naapuruussuhteita ja asumisen turvallisuutta sekä ehkäistään jännitteiden ja vastakkainasettelun kärjistymistä, esimerkiksi kun paikkakunnalle tulee uusi vastaanottokeskus tai tuetun asumisen yhteisö.

Maksutonta konsultaatiota liittyen asumisen ja naapuruuden häiriöihin, konflikteihin sekä niiden ratkaisuun puhelimitse, videovälitteisenä ja sähköpostilla.

Kiinteistöyhtiöille ja asumisen verkostoille tarjoamme koulutusta asumisperustaisen vastakkainasettelun purkamisesta ja sovittelusta työotteena.

Naapuruussovittelun keskus konsultoi ja kouluttaa valtakunnallisesti. Sovittelutyötä tehdään Etelä-Suomessa ja asumisen toimijoiden kanssa yhteistyössä valtakunnallisesti.

Pitkäaikaisia kiinteistöyhteistyökumppaneita löytyy mm. pääkaupunkiseudulla, laajemmin Uudellamaalla, Tampereella ja lähikunnissa sekä Turun seudulla.

Lue lisää Naapuruussovittelun keskuksen kotisivulta.
Aiheesta kertova video.

Taustayhteisönä toimii Suomen sovittelufoorumi ry.