Luennoitsijat

Malin Brännkärr on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeri. Hän toimii ministerin apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Hän avustaa ja edustaa ministeriä ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU- ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Anni Koivisto toimii Suomen saamelaiskäräjien ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja Suomen valtio ovat yhdessä sopineet saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamisesta. Prosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Koivisto vastaa totuus- ja sovintokomission perustamisen koordinaatiosta saamelaiskäräjien osalta.

Lasse Peltonen (HT, ympäristöpolitiikka) toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja opetustyönsä liittyy ympäristö- ja luonnonvarakiistoihin ja niiden yhteistoiminnallisiin ratkaisumahdollisuuksiin. Hän johtaa käynnissä olevaa VN TEAS -rahoitteista Suomalaisen sovittelu tila ja mahdollisuudet (SUSTIMA)- tutkimushanketta.

Dr Annemieke Wolthuis is an independent senior researcher, trainer and mediator in the Netherlands. Since 2016 she works mainly for the Foundation Restorative Justice Nederland. She holds a PhD on restorative justice and children’s rights and worked previously for the Verwey-Jonker Institute and for Defence for Children International. She was recently appointed as a substitute youth judge at the court of Rotterdam. She is a member of the editorial board of the Dutch/Flemish journal on restorative justice and the vice chair of the European Forum for Restorative Justice.

Dosentti, OTT Kaijus Ervasti toimii tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut useita tutkimuksia ja oppaita sovittelusta ja konfliktinratkaisusta. Tuotannossaan hän on keskittynyt erityisesti tuomioistuinsovitteluun. Ervasti on osallistunut myös kansainvälisen tutkimusyhteistyöhön. Hän on myös kouluttanut sovittelijoita noin viidentoista vuoden ajan sekä Suomessa että ulkomailla.